Goazen museora!

Gatz ekomuseoa – Ecomuseo de la sal

LEINTZ-GATZAGA

Urre Zuriaren industria erabakigarria izan da Leintz-Gatzaga udalerriko garapen ekonomikoan eta fundazioan. Dorletako antzinako gazteluaren oinetan, Ekomuseoak gatzaren etaudalerriaren arteko historia hertsia erakusten du; horretarako, haren ustiapenaren bilakaera azaltzen du, Burdin Arotik 1972ra artekoa, orduan itxi baitzen gatzaga, itsas gatzaren lehiagatik.

La industria del Oro Blanco ha sido decisiva en la fundación y el desarrollo económico del pueblo Leintz-Gatzaga. Situado al pie del antiguo castillo de Dorleta, el Ecomuseo recrea la estrecha historia entre la sal y el municipio, explicando la evolución de su explotación desde la Edad de Hierro hasta 1972, año en que se cerró la salina por la competencia de la sal marina.

LEINTZ GATZAGAKO GATZ MUSEOA
Dorletara bidea z/g. 20530. Leintz-Gatzaga
reservas@gatzmuseoa.com
Tel. 943 71 47 92
www.gatzmuseoa.com

Laboratorium

BERGARA
Laboratoriumeko bilduma paregabea da, dauzkan piezengatik ez ezik, hura sortu zuen erakundeak duen garrantziagatik; Bergarako Errege Seminarioak sortu zuen, Euskal Herriko zientziaren sorlekuak eta munduko erreferenteak. Museoak hezkuntzaren, ikerketa zientifikoaren eta berrikuntzaren bilakaeratik ibilbide bat egitea proposatzen du. Baina Laboratoriumen helburua
da, halaber, gizarte-, ekonomia- eta kultura-eragilea izatea, zientziarekin lotutako programa, udaleku edo tailer pedagogikoak sortzen.

La colección del Laboratorium es única, además de por las extraordinarias piezas que atesora, por la importancia de la institución que la creó, el Real Seminario de Bergara, la cuna de la ciencia en el País Vasco y referente en el mundo. El museo propone un recorrido por la evolución de la educación, la investigación científica y la innovación.

LABORATORIUM MUSEOA
Juan Irazabal pasealekua, 1. 20570. Bergara
laboratorium@bergara.eus
Tel. 943 76 90 03
www.laboratorium.eus

Balenciaga Museoa

GETARIA
Getarian dago jostun baten omenez egindako munduko lehenengo museoa; bertan, Getarianeta modaren eta goi-mailako jantzigintzaren eremuan jaio zen diseinatzailearen transzendentzia unibertsala islatzen da. Bertan dauden hiru espazio handietan eta sei aretoetan, Cristóbal Balenciaga Fundazioak lagapen edo dohaintzen bidez eskuratu dituen piezak daude ikusgai; 2.000 piezatik gora
dira.

En Getaria se encuentra el primer gran museo en el mundo dedicado exclusivamente a un modisto, que refleja la trascendencia universal del diseñador nacido en Getaria en el terreno de la moda y la alta costura. En sus tres grandes espacios y seis salas, pueden descubrir más de 2.000 piezas que la Fundación Cristóbal Balenciaga Fundazioa ha recibido mediante cesiones o donaciones.

CRISTÓBAL BALENCIAGA MUSEOA
Aldamar Parkea, 6. 20808. Getaria
info@cristobalbalenciagamuseoa.com
943 00 88 40
www.cristobalbalenciagamuseoa.com

www.sansebastianregion.com

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *